Hengelo

Mensen met verward gedrag eerder in beeld dankzij proef Wijkracht en Ixta Noa

Hengelo kent sinds 1 september twee wijkfunctionarissen die ondersteuning bieden aan mensen met verward gedrag. De inzet van deze wijkfunctionarissen moet ertoe leiden dat een crisissituatie wordt voorkomen. Later deze week spreken we met een van hen in de studio van 1Twente Vandaag.

Alzheimers 749616 1920
Het komt steeds vaker voor dat mensen met verward gedrag overlast veroorzaken. © Gerd Altmann via Pixabay

Klein Driene en Hengelose Es Noord

Het gaat om Chantal Wiggers en Marcel Schepers. Wiggers is in dienst van de Hengelose welzijnsorganisatie Wijkracht en Schepers werkt voor Ixta Noa, een landelijke organisatie die zich inzet voor mensen die te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid. De twee zijn actief in de wijken Klein Driene en Hengelose Es Noord.

icon_main_quote_red_glyph

'We proberen dat wat nodig is te doen om een crisissituatie te voorkomen'

Arie Fröberg

'Buurtgenoten spelen belangrijke rol'

Woordvoerder Arie Fröberg van welzijnsorganisatie Wijkracht: "De wijkfunctionarissen zoeken deze mensen op. Bij voorkeur doen ze dat samen. Ze maken kennis me hen en vragen hoe het gaat. Ze proberen dat wat nodig is te doen om een crisissituatie te voorkomen. Daarvoor leggen ze ook contact met mensen in de omgeving. Buurtgenoten hebben een belangrijke signalerende rol."

Vaak zijn deze mensen al in beeld

Het komt steeds vaker voor dat mensen met verward gedrag overlast veroorzaken. Vaak zijn deze mensen al bekend in de buurt, bij politie of organisaties. Met de inzet van de wijkfunctionaris verward gedrag wil de gemeente Hengelo voorkomen dat iemand in crisis raakt.

Ook heeft de wijkfunctionaris contact met mensen die in het verleden verward waren. Bij deze mensen houdt de wijkfunctionaris een vinger aan de pols om zo een terugval te voorkomen.

Pilot met subsidie

Het gaat om een pilot die mogelijk wordt gemaakt door een subsidie van ZonMW. Wijkracht en Ixta Noa hebben samen met de gemeente Hengelo, Tactus en Mediant succesvol een projectsubsidie aangevraagd bij ZonMW.