Enschede
Politiek
Toelichting
Video

Het buitengebied is heilig, de windmolens niet

Het wordt nog een kunststuk om de bevolking te betrekken bij de Energievisie. “Het college van Burgemeester en Wethouders heeft verzuimd draagvlak te creëren” aldus CDA-raadslid Mart van Lagen.

Regeltjes

De gemeenteraad sprak maandagavond in de omgebouwde Burgerzaal over plaatsing van windmolen, zonneparken en nog te ontwikkelen manieren om duurzame energie op te wekken. Het ging gek genoeg vooral om bevoegdheden, om regeltjes en minder over de wijze waarop Enschede de klimaatdoelstellingen wil bereiken.

Zo vroegen onder andere het CDA en Margriet Visser van Enschede Anders zich af wie het nou precies voor het zeggen heeft als er plannen worden ingediend om windmolens en zonneparken in te richten. Beiden vinden dat de kans levensgroot aanwezig is dat de raad buitenspel wordt gezet. “Je geeft inwoners te weinig ruimte om mee te praten. Niet alle bevoegdheden moeten naar het college. De raad moet bepalen wat wel en niet kan”, vindt Van Lagen. En Visser: “Energievisie is zo belangrijk. Bewoners moeten meedenken, meebeslissen om draagvlag te creëren.”

De gemeenteraad nam al wel het heft in handen over het voornemen om aan de Windmolenweg een windmolen te bouwen. De VVD bij monde van Joost Nijhuis, gesteund door Burger Belangen Enschede, stelden voor de windmolen op die locatie te schrappen. Het grootste deel van de raad was het daarmee eens. “Dat was een honderd procent no go. We hebben in Enschede een mooi landelijk gebied met landschappelijke waarde. Je hebt de plicht je landschap te bewaren en bewaken”, aldus Nijhuis. Hij vond dat het niet alleen maar moet gaan om windmolens en zonneparken. “We moeten kijken naar nieuwe ontwikkelingen”, vond hij. Van Lagen is het daarmee eens. “Enschede moet de innovatiehoofdstad worden van de duurzame energieopwekking. En laten we ook eens naar Duitsland kijken”, voegde hij eraan toe.

Buitenspel

Zo vroegen onder andere het CDA en Margriet Visser van Enschede Anders zich af wie het nou precies voor het zeggen heeft als er plannen worden ingediend om windmolens en zonneparken in te richten. Beiden vinden dat de kans levensgroot aanwezig is dat de raad buitenspel wordt gezet. “Je geeft inwoners te weinig ruimte om mee te praten. Niet alle bevoegdheden moeten naar het college. De raad moet bepalen wat wel en niet kan”, vindt Van Lagen. En Visser: “Energievisie is zo belangrijk. Bewoners moeten meedenken, meebeslissen om draagvlag te creëren.”

Windmolenweg

De gemeenteraad nam al wel het heft in handen over het voornemen om aan de Windmolenweg een windmolen te bouwen. De VVD bij monde van Joost Nijhuis, gesteund door Burger Belangen Enschede, stelden voor de windmolen op die locatie te schrappen. Het grootste deel van de raad was het daarmee eens. “Dat was een honderd procent no go. We hebben in Enschede een mooi landelijk gebied met landschappelijke waarde. Je hebt de plicht je landschap te bewaren en bewaken”, aldus Nijhuis. Hij vond dat het niet alleen maar moet gaan om windmolens en zonneparken. “We moeten kijken naar nieuwe ontwikkelingen”, zei hij.

Van Lagen is het daarmee eens. “Enschede moet de innovatiehoofdstad worden van de duurzame energieopwekking. En laten we ook eens naar Duitsland kijken”, voegde hij eraan toe.