Hengelo
Politiek

Nijvere Tonny, Corrie en Joanna in zonnetje gezet door wethouder Bruggink

Drie vertrekkende bestuursleden van Bewoners Overleg de Nijverheid (BON) zijn maandag 7 september geëerd met een Nijverbij, het gemeentelijke 'stadscompliment', voor nijvere inwoners van Hengelo. Het gaat om de heren Tonny Noordman en Corrie Leussink en mevrouw Joanna Jorna. Tijdens de vergadering van BON in gebouw De Bouwmeester aan de Marthastraat 20 reikte wethouder Claudio Bruggink drie keer het Stadscompliment uit.


Nijverbij nijverheid
Tonny Noordman, Joanna Jorna en Corrie Leussink (vlnr) met wethouder Claudio Bruggink. © Gemeente Hengelo

Tonny, Corrie en Joanna zijn al jaren betrokken bij Bewoners Overleg Nijverheid (BON). BON vertegenwoordigt de buurt de Nijverheid en bestaat uit gedreven en trotse Nijverheidsbewoners. Ze steken er veel tijd en energie in om het leven in de Nijverheid zo goed en aangenaam mogelijk te maken.

Vullen van de bloembakken

Tonnie Noordman is in 1995 bij BON gegaan om betrokken te zijn bij de Nijverheid. Vanaf die tijd tot 2020 was hij actief lid. Van 1996 tot en met 2015 was hij penningmeester en aansluitend was hij tot juni van dit jaar voorzitter. Daarnaast was hij voorzitter bij de overleggen tussen BON, de gemeente, politie, Welbions en Wijkracht, bemande hij het spreekuur voor de buurtbewoners, nam hij zitting in de BON-commissie inzake de Nijverheid Aardgasvrij en vulde hij de bloembakken in de buurt met bloemen. Ook was hij de oprichter en is hij de beheerder van de BON-website en zat hij in de redactie van het BON-blad.

Passende straatverlichting

Samen met Tonny Noordman is Corrie Leussink de drijvende kracht achter de vervanging van de straatverlichting. Corrie Leussink was van 2008 tot 2020 actief lid van BON, waarbij hij van 2009 tot nu vice-voorzitter was. Hij was onder meer verantwoordelijk voor het organiseren van ouderenmiddagen voor de eenzame oudere in de wijk en deed onder andere de schouw van de buurt. Hierdoor kwamen onvolkomenheden van bestrating en groen in de achterpaden naar voren. Ook was hij vasthoudend bij de vervanging van gevaarlijke speeltoestellen op het Wilderinksplein. Ook was Leussink hulpsinterklaas voor de kinderen in de buurt.

Stille kracht

Joanna Jorna was een belangrijke stille kracht binnen BON. Zij was vanaf 1994 tot 2020 actief lid. De eerste vijftien jaar als secretaris. Ook was ze namens BON aanwezig bij Budgetalert en bij de overleggen tussen BON, de gemeente, politie, Welbions en Wijkracht. Ook bemande zij het spreekuur voor buurtbewoners.

Claudio Bruggink: "Het college van B en W is het drietal bijzonder erkentelijk voor al het werk dat zij gedaan hebben voor Hengelo en met name voor de bewoners van hun wijk. Zij krijgen de Nijverbij uitgereikt als blijk van dank voor hun vrijwillige inzet voor Hengelo."