Hengelo

VIDEO: Hengelo pakt gevolgen klimaatverandering aan met nieuw rioolplan

De Gemeente Hengelo komt met een nieuw rioleringsplan om beter om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering - zoals zwaardere regenbuien. Wethouder Marcel Elferink legt uit aan welke maatregelen hij denkt om riooloverbelasting te voorkomen.

276516 rioleringsplan fb master elferink1
Het huidige rioleringsplan loopt eind 2017 af. Daarom moet er een nieuw plan komen. Maar dat is niet de enige reden dat de gemeente er voor kiest het plan te actualiseren. Wethouder Marcel Elferink: âHet klimaat verandert. Hevige buien zorgen ervoor dat rioleringen overbelast kunnen raken. Daarom hebben we onderzocht waar de risicogebieden zijn en welke maatregelen effectief zijn om ervoor te zorg en dat we in Hengelo droge voeten houden.â

De gemeente denkt daarbij niet alleen aan rioolvervangingen, maar juist ook aan preventieve maatregelen om riooloverbelasting te voorkomen. Elferink: âAlleen door het combineren van rioolvervangingen, de herinrichting van de openbare ruimte en het innovatief benutten van onze beken, zorgen we ervoor dat onze stad zo goed mogelijk voorbereid is op klimaatverandering.â

De gemeente Hengelo inventariseert hoe inwoners het best kunnen worden gestimuleerd om ook zelf hun omgeving te vergroenen. Marcel Elferink: âWe hebben natuurlijk onze subsidie voor de aanleg van groene daken, maar ook willen we kijken naar subsidie voor afkoppelen. Daarnaast willen we onze inwoners meer betrekken bij het vergroenen van Hengelo. Dat is niet alleen goed tegen wateroverlast, maar zorgt ook voor een gezondere en fijnere omgeving.â