Hengelo

Over anderhalf jaar ja/ja-sticker in strijd tegen papierverspilling

HENGELO - De gemeente Hengelo gaat over anderhalf jaar de ja/ja-sticker voor ongeadresseerd drukwerk invoeren. De regeling geldt alleen voor reclamefolders, niet voor huis-aan-huisbladen, zoals het Hengeloâs Weekblad. Het college van B en W heeft dat deze week besloten. De nieuwe regeling wordt ingevoerd per 1 januari 2022. Vanaf die datum moeten Hengeloërs die nog reclamefolders willen ontvangen, daarvoor een speciale sticker op hun brievenbus plakken.

461264 461211 HKEB9336 1
Marie-José Huis in ât Veld nam vorig jaar het initiatief om over te gaan tot de introductie van deze sticker. Volgens het SP-raadslid verdwijnt een groot deel van het ongeadresseerde drukwerk nu nog ongelezen in de afvalbak. Doel van de nieuwe maatregel is die papierverspilling tegen te gaan en het milieu te ontzien.

Ze wilde de sticker graag zo snel mogelijk ingevoerd zien worden, maar het college liet weten âdat de in de motie genoemde invoeringsdatum van 1 januari 2021 niet haalbaar isâ. âWij stellen een invoeringsdatum van 1 januari 2022 voor. Op deze wijze bieden wij de folderbranche een redelijke overgangstermijn. Deze periode kan tevens worden gebruikt voor een communicatietraject richting inwoners en de folderbranche. Tevens kan een afweging worden gemaakt over de toekomstige positie van de verenigingen binnen de inzameling van oud papier. Tot de beoogde invoerdatum van 1 januari 2022 blijven wij de huidige vergoedingensystematiek voor verenigingen hanterenâ, aldus het collegebesluit.

De gemeenteraad was vorig jaar sterk verdeeld over het voorstel. De motie van Huis in ât Veld werd aangenomen met 19 stemmen voor en 17 tegen. In Tubantia laat Huis in ât Veld weten dat ze het prima vindt dat de regeling niet geldt voor weekbladen. Volgens haar is een grote groep ouderen voor het gemeentelijke nieuws nog aangewezen op het Hengeloâs Weekblad.

Mensen met een ja/ja-sticker geven vanaf 2022 aan dat ze zowel weekbladen als ongeadresseerde folders willen ontvangen, mensen met de bekende ja/nee-sticker krijgen wél de krant, maar niet de folders en mensen zonder sticker krijgen straks noch weekblad, noch ongeadresseerde folders in de bus.
Bericht naar de studio

Dit bericht gaat naar onze radiostudio. Tip voor de redactie? Mail naar redactie@1twente.nl.