Enschede

VIDEO: Gevolgen coronacrisis voor Hengelose gemeentekas nog onduidelijk

Wat de financiële gevolgen zijn van de coronacrisis voor de kas van de gemeente Hengelo valt na drie maanden corona nog moeilijk te zeggen. In de 1e Beleidsrapportage 2020 geeft het college een eerste voorzichtige schets van de financiële impact op de gemeentelijke huishouding.

462178 TV00 00 17 12 Still002

In een totaaloverzicht van de mogelijke effecten denkt de gemeente dat de coronacrisis een extra kostenpost oplevert van minimaal 1,5 miljoen euro. En dat is nog maar een voorzichtige berekening. Dit bedrag kan, als uit wordt gegaan van een zwaarder scenario, oplopen tot 2,7 miljoen, blijkt uit de 1e Beleidsrapportage.

Mariska ten Heuw, wethouder Financiën: "We hebben op dit moment de inhoudelijke effecten die corona heeft in grote lijnen wel in beeld. Maar de financiële vertaling ervan kent nog veel onzekerheden."

Het uiteindelijke bedrag is onder meer afhankelijk van de duur van de crisis en de vergoeding die beschikbaar komt vanuit het rijk. Ten Heuw: "Vooralsnog wordt landelijk gesproken over een realistische vergoeding. In Hengelo gaan we er van uit dat ârealistischâ ook âafdoendeâ betekent. We zullen maximale druk op het rijk uitoefenen om gecompenseerd te worden."

"In het verleden zijn we al geconfronteerd met een financieel tekort als gevolg van de extra zorgtaken, die we in 2015 vanuit het rijk overkregen. De corona-effecten komen daar nu bij. Het kan niet zo zijn dat wij als gemeente de uiteindelijke rekening gepresenteerd krijgen," aldus Ten Heuw.

Uitgaande van een realistische compensatie verwacht het college zelf dit jaar een positief begrotingssaldo van 21.000 euro. Voor de periode 2021-2024 verwacht het college een licht negatief financieel perspectief. Toch stelt het college voor om in deze onzekere tijden vooral koers te houden. âDe afgelopen jaren heeft de gemeente Hengelo op vele fronten duurzaam geïnvesteerd in de stad, vanuit een financieel gezonde positie. Het college van B en W wil die ingezette lijn graag vasthouden."

Het college van B en W gaat er dus vanuit dat de financiële gevolgen van corona voor 2020 te overzien zijn, mede door de vergoedingen vanuit het rijk. Desondanks houdt wethouder Mariska ten Heuw de hand stevig op de knip. Het goede nieuws is dat er volgend jaar niet bezuinigd hoef te worden, maar geld voor nieuw beleid komt er waarschijnlijk niet.Bericht naar de studio

Dit bericht gaat naar onze radiostudio. Tip voor de redactie? Mail naar redactie@1twente.nl.