Enschede

Inwoners mogen deze zomer meedenken over herinrichting marktplein

HENGELO - De komende maanden mogen inwoners van Hengelo meedenken over de herinrichting van het marktplein. Het traject om tot een nieuw marktplein te komen, start in juli als de gemeenteraad zich heeft uitgesproken over de kaders. Dat had al eerder moeten gebeuren, maar door de coronacrisis liep de besluitvorming vertraging op.Â


Nieuw traject

In juni 2019 werd een plan om op de markt een replica van het Hijschgebouw neer te zetten, afgeblazen door het college. Dat plan zou niet passen binnen de financiële kaders die de gemeenteraad eerder had vastgesteld. Ruim een jaar later start er een nieuw traject om tot een ander ontwerp te komen. Op welke wijze inwoners de zomermaanden betrokken gaan worden dat is nog onduidelijk, maar dat wordt snel bekend als de raad zich heeft uitgesproken over de kaders.

Doorpakken

Wethouder Bas van Wakeren lijkt halverwege de huidige collegeperiode echt te willen doorpakken. Na het afblazen van het plan voor een grote overdekte hal op de markt kan het college zich geen tweede debacle permitteren in het licht van gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Vooral coalitiepartij ProHengelo, waarvan een markthal een speerpunt was in het collegeprogramma, zal zo nu zo snel mogelijk de schop de grond in willen. Al heeft de wethouder wel gezegd dat zorgvuldigheid wel voor snelheid gaat.

Rode Wouw


De afgelopen maanden is er al wat voorwerk gedaan door Rode Wouw, het bureau dat het proces gaat begeleiden. Zo is er al gesproken met betrokkenen in de stad, waaronder de SCH, de horeca, Hengelo Promotie, Bos op het Plein en de Marktbond. Hoeveel inwoners zich uiteindelijk geroepen voelen om zich opnieuw uit te spreken over het marktplein, dat zal de komende maanden moeten uitwijzen, maar volgens de gemeente melden zich al mensen, groepen of organisaties met een idee of visie.

Voorsorteren


Eerder dit jaar hebben raadsleden tijdens een besloten werkatelier in het gemeentehuis al voorgesorteerd op een mogelijke invulling. Volgens de gemeente zijn dit geen harde kaders, maar zijn ze wel opgenomen in het voorlopige kaderdocument. Wensen die bij de gemeenteraad naar voren kwamen na een brainstormsessie:

- Laat een bewaakte en overdekte fietsenstalling onderdeel worden van het ontwerp voor het Marktplein.

- Een bouwwerk op het plein is bespreekbaar. Ook als daarvoor bestemmingswijziging noodzakelijk is. Echter is de huidige bestemming wel een uitgangspunt voor het proces.

- De warenmarkt mag op het plein blijven, maar dit is geen keihard uitgangspunt.

- De Brinktoren moet in het geheel betrokken worden in het plan en een functie gegeven worden.

- Het plein mag niet meer gebruikt worden als taxi standplaats. Deze moeten elders een plek krijgen.

- Toiletten moeten of weg of sterk worden verbeterd.

- Er moet meer groen met duidelijke accenten. Het is niet de bedoeling dat er alleen meer groen komt. Het toevoegen van groen is onderdeel van het geheel.

- Er moeten verschillende activiteiten zijn voor jong en oud. Er moet speciale aandacht zijn voor activiteiten en objecten voor kinderen.

Besluitvorming

Begin juli neemt de gemeenteraad van Hengelo een besluit over de kaders en het voorbereidingskrediet. Een aantal fracties, waaronder de VVD, PvdA en Lid Janssen, heeft aangekondigd met een amendement te komen tijdens de besluitvormende behandeling, meldt de gemeente. Welke wensen en ideeën ook naar voren komen in het participatietraject, waarin inwoners ook hun zegje mogen doen, de gemeenteraad beslist uiteindelijk dit najaar over het definitieve ontwerpvoorstel.

Externe link: https://www.hengelo.nl/Marktplein-Hengelo.html