Hengelo

Partijen willen interpellatiedebat over actieve informatieplicht van college van B en W

Nog geen zomerreces voor de gemeenteraad van Hengelo. De fracties van het CDA, ProHengelo en BurgerBelangen willen nog voor de vakantie een interpellatiedebat met B en W over de actieve informatieplicht van het college. Het onderwerp stond aanvankelijk donderdag 2 juli op de agenda van de gemeenteraad, maar kon die avond niet meer worden behandeld. De vergadering liep uit tot na middernacht. Na stemming kozen de leden van de raad om het debat volgende week woensdag te houden.

463248 I2620015 MP417 08 02 11 Still002
Reden om een interpellatiedebat aan te vragen door CDA, ProHengelo en BurgerBelangen is een publicatie in TC Tubantia op 19 juni, waaruit bleek dat de gemeentesecretaris in 2018 een extern bureau opdracht heeft gegeven het functioneren van het ambtelijk apparaat te evalueren. De conclusies van een eindrapport werden ter kennisgeving aan het college gestuurd, maar de gemeenteraad kreeg de bevindingen niet.

De fracties van CDA, ProHengelo en BurgerBelangen vragen zich af waarom het rapport in 2018 niet naar de raad is gestuurd? âIn het verleden heeft het college met regelmaat onderzoeksrapporten over het functioneren van de organisatie met de raad gedeeld.â De partijen vinden dat 'in stilte opdracht geven' en het niet delen van de conclusies met de raad, geen voorbeelden zijn van een open bestuursstijl.

Het achterhouden van het rapport leidde ook tot vragen van de SP-fractie en raadslid Janssen. Het college liet in een brief aan de raad weten dat het om een intern gericht rapport gaat, waarbij het rapport niet een doel op zich was, maar een middel om de continue organisatieontwikkeling te versterken. B en W heeft het rapport inmiddels vrijgegeven, omdat het niet om een geheim rapport zou gaan.

Met het college is afgesproken dat de inhoud van het rapport dit najaar besproken zal worden in een politieke markt. Ondanks die toezegging willen CDA, ProHengelo en BurgerBelangen nog voor het reces met het college in debat over de kwestie en antwoord op een aantal prangende vragen.