Enschede

Leerlingen ROC van Twente laten zich bijspijkeren in vakantie

85 Nieuwe studenten van ROC van Twente zijn maandag gestart bij de Zomerschool in de Gieterij in Hengelo. In deze laatste week van de zomervakantie krijgen zij les in de vakken rekenen, wiskunde, scheikunde of Nederlands, zodat ze goed voorbereid aan hun studie beginnen.


466208 laptop 3087585 1280
Coördinator van de Zomerschool Henk Nieuwenhuis: âDe studenten waren vanochtend erg enthousiast en leergierig. Heel mooi om te zien dat er zoveel animo is, want de jongeren offeren hiervoor wel een week van hun vakantie op. En dat geldt natuurlijk ook voor de acht docenten die een week eerder aan de slag gaan.â

Leerlingen van vmbo-kader hebben sommige onderdelen van rekenen en wiskunde nog niet gehad op school, maar die onderdelen zijn wél belangrijk op het mbo. Vmbo-leerlingen die kiezen voor de opleiding Lab- en Procestechniek en geen NaSk 2 (een combinatie van natuurkunde en scheikunde) in hun vakkenpakket hadden, krijgen deze week scheikundeles. Bij het vak Nederlands komt met name begrijpend lezen aan de orde.

Foto: Jan Vašek / Pixabay