Historische stadswandeling door oorlogsverleden Enschede: Doe mee!
Enschede aan Zee

Grondwater oppompen: waarom wél in Roombeek?

De waterzuiveringsinstallatie aan de Hulsmaatstraat onttrekt grondwater op dertien plekken in Roombeek. Het opgepompte water wordt gezuiverd en gaat vervolgens de Roombeek in. In verschillende Enschedese wijken die kampen met het probleem van natte kelders en kruipruimten wordt geen grondwater opgepompt. ,,Er moet gigantisch veel water onttrokken worden voordat dit effect heeft'', zegt Freddy Deurwaarder, technisch adviseur bodem- en waterbeheer bij de gemeente Enschede.

Het oppompen van grondwater is volgens Deurwaarder minder effectief dan het aanleggen van drainages. Er moet volgens hem een 'gigantische hoeveelheid' water worden onttrokken om het grondwater te verlagen. Bovendien brengen waterzuiveringsinstallaties hoge kosten met zich mee: het hoge verbruik van elektriciteit, de lozingsheffing voor het water en het onderhouden van de pompen.

Individuele maatregel

De gemeente deed in april 2018 een aantal pompproeven in Enschede. 'Wanneer de woningen met overlast erg verspreid in de straat voorkomen, of het aantal woningen met overlast in de straat gering is, dan is een individuele maatregel op het eigen perceel vanuit kostenoogpunt meestal doelmatiger', is een conclusie uit het onderzoek.

Het onttrekken van grondwater in Roombeek heeft als voornaamste reden dat er voldoende water op de Roombeek moet stromen. Dat het grondwaterpeil onder huizen daarmee afneemt, is naar zeggen van de technisch adviseur een positieve bijkomstigheid.