Historische stadswandeling door oorlogsverleden Enschede: Doe mee!
Enschede aan Zee

Dit gebeurt er in het glazen huisje midden in Roombeek in Enschede

Het glazen huisje aan de Hulsmaatstraat is vanwege de bijzondere architectuur een herkenbaar gebouw in de Enschedese wijk Roombeek. Toch weten veel mensen niet wat de de precieze functie is van het gebouw tussen de woonhuizen, zegt Freddy Deurwaarder. De technisch adviseur bodem- en waterbeheer bij de gemeente Enschede legt het uit.

De waterzuiveringsinstallatie aan de Hulsmaatstraat onttrekt grondwater op dertien plekken in Roombeek. „Het opgepompte water wordt gezuiverd en gaat vervolgens de Roombeek in”, legt Deurwaarder uit. „Het water moet er zuiver uitzien. Met een zandfilter halen ijzer en maagnaam uit het grondwater. Het water dat wij op de beek lozen is bijna gelijk aan drinkwaterkwaliteit.” De waterzuiveringsinstallatie pompt 20.000 liter per uur op de beek.

Vuurwerkramp

„Na de vuurwerkramp moest de hele wijk Roombeek opnieuw ingericht worden. Toen is de wens vanuit de stedenbouw gekomen om de Roombeek weer terug in de wijk te krijgen”, legt Deurwaarder uit. Omdat de natuurlijke aanvoer van water onvoldoende was, is destijds besloten het gezuiverde water dat voorheen in het riool terechtkwam te verzamelen in één centraal zuiveringsgebouw om het daarna te lozen op de Roombeek. Dat het grondwaterpeil binnen de wijk tegelijkertijd enigszins daalt, is volgens Deurwaarder een ‘positieve bijkomstigheid’.