Hengelo

Hengelo's college stelt duurzaamheidskoers op voor een klimaatneutrale stad

Het college van burgemeester en wethouders heeft een koers opgesteld om Hengelo te verduurzamen. Het plan bevat verschillende acties om bij te dragen aan de plaatselijke, landelijke, Europese en wereldwijde klimaatdoelen.

230103 stadstuin hengelo GEMEENTE HENGELO
Het college van burgemeester en wethouders heeft een koers opgericht om Hengelo te verduurzamen. © Gemeente Hengelo

'Grondig verduurzamen'

Met de koers wil de gemeente de komende 27 jaar alle focus leggen op het verduurzamen van de stad. Iets wat volgens wethouder duurzaamheid Claudio Bruggink van groot belang is: "We moeten serieus aan de slag met het grondig verduurzamen van onze stad. Met als een van de uitdagingen om de stad klimaatneutraal te maken." Volgens de gemeente maakt de koers deel uit van een reis waar Hengelo al mee gestart is. "Daarom bevat het geen gedetailleerde plannen, maar de hoofdlijnen van de visie van het college; een koersdocument", aldus Bruggink.

Energieneutrale stad

Het eerste thema dat genoemd wordt, is een energieneutrale stad. In 2050 moet Hengelo volledig klimaat- en energieneutraal zijn. Er mag dan geen CO2, maar ook broeikasgassen zoals methaan (waarvan de uitstoot voor 2030 al met 60% teruggedrongen moet zijn) meer uitgestoot worden. Ook wordt er gefocust op energiebesparing, hernieuwbare energie opwekken, energie-infrastructuur en alternatieve warmtebronnen. Denk hierbij aan restwarmte en elektrische oplossingen. Deze week presenteerde de gemeente al haar plan om voor 2050 alle woningen van het aardgas af te krijgen.

icon_main_quote_red_glyph

"We moeten serieus aan de slag met het grondig verduurzamen van onze stad."

Claudio Bruggink, wethouder duurzaamheid

Klimaatbestendigheid en biodiversiteit

Een ander doel is om Hengelo voor 2050 klimaatrobuust, biodivers en groen te maken. Er worden maatregelen getroffen voor kwetsbare plekken om klimaateffecten als hitte, droogte, wateroverlast en overstroming te bestrijden. Bij nieuwbouw wordt er rekening gehouden met biodiversiteit, groen en een efficiënte waterhuishouding.

Gezonde en inclusieve samenleving

Het vierde punt in de duurzaamheidskoers is een gezonde en leefbare samenleving. Hierbij ligt de focus vooral op schone lucht, schone bodem en voedsel. Ook spelen het verminderen van geluidsoverlast, het bevorderen van gezond gedrag en de beschermingsplekken tegen weersomstandigheden hier een grote rol hierbij. Hiervoor kiest de gemeente voor een gebiedsgerichte aanpak.

Schone mobiliteit

De gemeente geeft aan ook schone, stille en deelbare mobiliteit te bevorderen. Denk hierbij vooral aan fietsers en voetgangers. In 2030 zou een zero-emissiebinnenstad, oftewel, een stad zonder uitstoot, bereikt moeten zijn.

Bedrijven verduurzamen

Het zesde punt in de koers is het verduurzamen van bedrijven. Zo moet er meer dichtbij geproduceerd worden en wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen aangemoedigd.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.