Enschede

Aan straat parkeren in het centrum van Enschede wordt volgend jaar weer duurder (en een parkeerboete ook)

De parkeertarieven in het centrum van Enschede gaan vanaf 1 januari met 10 cent per uur omhoog. Dat betekent dat het straks 3,30 euro kost om de auto binnen de parkeerzones een uur aan straat te zetten. Wie de parkeermeter niet genoeg vult (of vergeet de parkeerapp aan te zetten) loopt natuurlijk risico op een parkeerboete en ook daarvan is het maximumbedrag verhoogd, met ruim 6 euro.

28589 parkeren

Nu nog krijgt een overtreder een boete (formeel een 'naheffingsaanslag' genoemd) van 66,50 euro. Vanaf volgend jaar staat er een bedrag van 72,90 euro op de bon. De maximumtarieven voor deze parkeerboetes worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De gemeente Enschede hanteert het maximumbedrag, omdat het uitdelen van de parkeerbonnen meer kost (o.a. het uurloon van de boa) dan dat het oplevert.

Ook vergunningen duurder

De verhoging van de tarieven voor straatparkeren is geen uitzonderlijkheid. In Enschede is afgesproken dat deze jaarlijks met 10 cent per uur worden verhoogd. De tarieven van parkeervergunningen worden met hetzelfde percentage verhoogd als de uurtarieven. Een bewonersvergunning in de binnenstad gaat van 242 euro naar 249 euro per jaar. Een bezoekersvergunning van 76 euro naar 78 euro per jaar.

Nieuw parkeerbeleid

De parkeertarieven in de parkeergarages blijven vooralsnog zoals ze nu zijn. Eerder was het gebruikelijk dat deze ook met 10 cent per jaar werden verhoogd, maar dat beleid is gestopt. Dat wil niet zeggen dat de tarieven niet aangepast worden. Wethouder Marc Teutelink laat weten dat het college werkt aan een nieuwe parkeervisie, waarin wordt gekeken hoe het parkeren in de garages aantrekkelijker kan worden gemaakt dan straatparkeren.

Bijvoorbeeld door iets aan de tarieven te doen. "Hoe dit alles uitpakt kan ik helaas nog niet vertellen, heel simpel omdat we nog niet zover zijn", aldus Teutelink. In het coalitieakkoord dat voor de zomer werd gepresenteerd werd overigens gezinspeeld op een maatregel waarbij het eerste uur parkeren in de gemeentelijke garages gratis zou worden.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.