Hengelo

Nog vier maanden, dan moeten de Hengelose tiny houses weg zijn, maar waar moeten ze heen?

Voor het eind van het jaar moeten de tiny houses op het terrein van de voormalige Hengelosche Bierbrouwerij weg zijn. De afgelopen maanden moest een aantal bewoners al noodgedwongen verhuizen op het terrein zelf, omdat ontwikkelaar Ter Steege met de bouw van de 32 hier geplande woningen was begonnen. Hengelo wil de huisjes laten verplaatsen naar een terrein in Hengelo-Zuid, vlakbij de sluis in het Twentekanaal, maar het gros van de bewoners van de aangrenzende Magnoliastraat ziet dat niet zitten. Dit is het eerste verhaal in een serie verhalen over dit onderwerp.

Magnoliastraat tiny houses hengelo GOOGLE
Links gaan de bungalows aan de Magnoliastraat schuil achter het groen, rechts in de verte moeten de tiny houses verrijzen. © Google

Wat zijn de plannen?

De komende weken kijken we door de bril van de bewoners van de Magnoliastraat en die van de tiny house-bewoners naar de materie. Deze week trappen we af met een schets van de situatie tot nu toe.

Ter Steege

De eerste tiny houses staan sinds 2018 op het terrein van de voormalige brouwerij. Grondeigenaar Ter Steege wilde wel meewerken aan het plan om de kavel voor 5 jaar beschikbaar te stellen voor tiny houses. De afspraak was dat het bedrijf vanaf 2023 de hele kavel tot zijn beschikking zou hebben voor woningbouw; de afgesproken termijn van 5 jaar is dan verstreken.

Daarom kijken met name de bewoners zelf al geruime tijd naar een alternatieve plek. Ze droegen er zo'n tien aan. De nu beoogde locatie in Veldwijk-Zuid is volgens de gemeente het 'meest kansrijk'. Behalve voor de huidige tien huisjes is er plek voor nog eens vier. Er komen er negen op de kavel bij het Cruijf Court (gemeentelijk eigendom) en er komen er vijf in het weiland rechts daarvan (eigendom van Welbions).

Geen bestemmingsplanwijziging nodig

Omdat het hier gaat om een 'tijdelijke woonvorm, die met een ontheffing op de nu geldende bestemmingsplannen vergund kan worden', hoeft het bestemmingsplan niet gewijzigd te worden. Die ontheffing is nodig omdat op dit terrein liefst drie verschillende bestemmingsplannen van kracht zijn: 'sport' op het deel links, 'agrarisch' op het deel rechts en 'wonen' op een stukje in het midden; hier stond in het verleden een boerderij. De Coöperatie Tiny Houses Hengelo, waarin de bewoners verenigd zijn, zal een vergunningsaanvraag moeten doen voor het tijdelijk afwijken van de bestemmingsplannen.

'Bezwaren niet weggenomen'

Na een eerste bijeenkomst voor de bewoners van de Magnoliastraat op 7 juli 2021 werd op 10 november 2021 het uiteindelijke ontwerp gepresenteerd. In de eerste plannen waren alle tiny houses op de Welbionskavel gesitueerd, in de aanpassing zijn er negen naar de gemeentelijke kavel verplaatst. De aanvankelijke bezwaren van de bewoners van de Magnoliastraat waren daarmee niet weggenomen.

De bewoners van de Magnoliastraat blijven bezwaren houden tegen de vijf geplande huisjes op de 'agrarische kavel', omdat ze vinden dat ze hierdoor in hun woongenot aangetast worden. Nu nog kijken ze vanuit hun woonkamers uit over een groene weide, straks krijgen ze daar buren. Overigens wel op afstand: de bungalows worden gescheiden van de tiny houses door een 'groenstrook' van 100 meter breed.

Artikel gaat verder onder de afbeelding.

Stedenbouwkundig ontwerp tiny houses veldwijk zuid GEM HENGELO
Rechts de Magnoliastraat, links de beoogde locatie voor de tiny houses. © Gemeente Hengelo

Omgevingsvergunning

Vorige maand, op dinsdag 12 juli, heeft het college besloten om de locatie desondanks aan te wijzen als plek voor veertien tiny houses voor een periode van 10 jaar en in te stemmen met het stedenbouwkundig ontwerp.

Na de vakantie wordt de begroting behandeld in de gemeenteraad. Zodra de vergunning is verleend en de raad akkoord is met de begroting, kan gestart worden met de uitvoering. De gemeente streeft ernaar om voor het einde van het jaar het bewuste grondgebied gereed te hebben voor de vestiging van de tiny houses.

Wordt vervolgd

De komende weken gaan we dieper in op de bezwaren die de bewoners van de Magnoliastraat hebben tegen de vestiging van tiny houses in hun 'achtertuin' en waarom een aantal tiny house-bewoners vindt dat de gemeente op het vlak van communicatie steken heeft laten vallen.

Meer weten over de Hengelose (en Twentse) tiny houses? Lees dan ook dit verhaal uit 2021.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.