Enschede

Schrijnend tekort aan noodbedden in Twentse zorg

Verpleeghuizen, huisartsen en ziekenhuis MST slaan alarm. Er zijn te weinig noodbedden in de regio voor de opvang van ouderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

252071 hospital 1802680 640
Het schrijnende tekort aan zogenoemde ELV-bedden (eerstelijnsverblijf) in de verpleeghuizen maakt dat er ouderen thuiszitten, terwijl dat eigenlijk niet kan. Het is medisch onverantwoord, zegt huisarts Marieke Nijhof uit Enschede. "Ik had een patiënt voor wie ik drie weken bezig was om een tijdelijke plek in een verpleeghuis te regelen.â

Ouderen
"Vooral ouderen zijn de dupe van de huidige situatie", zegt Heidi Pot van ziekenhuis MST. "Denk aan senioren na een operatie. Uit nood worden deze patiënten tijdelijk opgenomen in het ziekenhuis. Dat is duur en lastig voor het ziekenhuis dat de bedden hard nodig heeft voor âgewoneâ patiënten.â

Renate Kamphuis van Liberein (voorheen AriënsZorgpalet) vertelt dat de vijftien tijdelijke bedden in de ouderenzorginstelling continu bezet zijn. Datzelfde zou gelden voor de andere beschikbare opvangadressen in het verzorgingsgebied van MST: De Posten, Manna en Livio. Kamphuis: "Als wij doorgaan met zoveel bedden beschikbaar stellen als we sinds 1 januari hebben gedaan, lopen we in april vast. Dan is het budget voor heel 2017 op. Livio, Manna en De Posten lopen voor de zomer tegen hetzelfde probleem aan."

Vraag
Liberein maakt zich zorgen over de situatie, net als de Huisartsenkring Twente en MST. Zorgverzekeraar Menzis kan de problemen oplossen door extra beddeninkoop. maar dat doet deze vooralsnog niet. Menzis ziet de nood, maar wil eerst onderzoeken of verpleeghuizen de ELV-bedden op de juiste manier gebruiken.

Iets anders is dat de vraag naar de noodbedden enorm is gestegen. Deels omdat ouderen langer zelfstandig blijven wonen en later naar het verpleeghuis gaan. "Maar de vraag stijgt ook omdat een ELV-bed makkelijker te regelen is dan een zogenoemd crisisbed. Bij dat laatste komt veel bureaucratische rompslomp kijken", zegt Olivier Noort van Menzis. De verzekeraar zegt toe dat hij in april met een oplossing komt. "We kopen extra bedden in of er komt extra geld. In het laatste geval hevelen we geld dat bedoeld was voor crisisbedden over naar het budget voor ELV-bedden.â

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en TV Enschede FM