Enschede

Verrassende wending in raad van Enschede: tóch voorrang statushouders op woningmarkt

Het voorstel om de voorrangsregeling voor statushouders op de sociale woningmarkt in Enschede af te schaffen, heeft het toch niet gehaald. Voor de tweede raadsvergadering op rij is de stemming in een gelijke stand (19-19) geëindigd. En volgens de reglementen betekent dit dat het voorstel wordt afgewezen. Uitgerekend raadslid Meryam Sümer van het CDA, dat de motie mede indiende, stemde tegen. "Ik stel voor dat we eerst de flexwoningen realiseren."

20220304 ITV80 partijgesprekken 9888 gast CDA Meryam Summer CLEAN
Meryam Sümer, raadslid CDA Enschede © Frank Bemthuis

Twee weken geleden kreeg de motie van PVV, CDA en Forum voor Democratie steun van coalitiepartijen Burgerbelangen en VVD. Normaal net genoeg voor een meerderheid, maar vanwege de afwezigheid BBE-raadslid Joffrey Vogelzang eindige stemming in 19-19. En dat betekent een herstemming.

Verrassende wending

Bij de herstemming zou, deze maandagavond, normaal gesproken alsnog een meerderheid zijn voor het afschaffen van de voorrangsregeling voor vluchtelingen met een verblijfsstatus. Zeker met oog op de afwezigheid van Margriet Visser van EnschedeAnders.

Verrassend genoeg eindigde stemming wederom in 19-19. En dat heeft een reden. In tegenstelling tot twee weken geleden stemde CDA-raadslid Meryam Sümer tegen de motie waarvan haar eigen partij mede-indiener is. De reglementen schrijven voor dat bij een tweede gelijke stemming een voorstel wordt afgewezen.

Weloverwogen keuze

De tegenstem van Meryam Sümer is geen toeval maar een weloverwogen keuze, laat ze weten in een uitgebreide stemverklaring. "Persoonlijk zie ik niet dat statushouders voorrang krijgen. Van voorrang is sprake als iemand in dezelfde situatie verkeert en de andere vervolgens wordt voorgetrokken. Daar is geen sprake van", aldus Sümer.

Het ging vorig jaar bij de drie grote corporaties overigens om zo'n 1 op de 33 woningen die voorafgaand aan de vrije loting aan statushouders zijn toegewezen.

Vluchtelingen hebben volgens de CDA-politica huis en haard verlaten om een oorlogsgebied te ontvluchten en verblijven jarenlang in onzekerheid in een asielzoekerscentrum. Het gaat volgens Sümer om enkele sociale huurwoningen en 'bovendien wordt er voor ze bepaald waar en in welk huis ze mogen wonen'.

Kind uit een vluchtelinggezin

Meryam Sümer vindt dat groepen mensen onnodig tegen elkaar worden opgezet in het licht van de woningcrisis. "Natuurlijk vind ik dat deze burgers ook het volste recht hebben om een woning toegewezen te krijgen. We moeten daarom werken aan meer woningbouw en meer woningen laten realiseren."

"Ik ben zelf een kind van een vluchtelinggezin", vertelt Sümer. "En ja, het was niet makkelijk en we hebben veel moeten doorstaan, maar we hebben het overleefd. Met groot dank aan dit land, dat ons heeft opgevangen en kansen heeft geboden." Het voelt voor haar naar eigen zeggen niet goed om nu voor de motie te stemmen. "Ik stel voor dat we eerst de flexwoningen realiseren, dan pas kunnen we het erover hebben."

Een meerderheid in de raad, maar ook het college, ziet in flexwoningen ('tijdelijke' woningen voor statushouders en andere urgentiegevallen in afwachting van een definitieve woning) een oplossing voor de druk op de sociale woningmarkt. Maar deze doorgeefwoningen zijn er niet eerder dan begin 2023.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.