Hengelo

Hengeloër geeft nieuwe raad huiswerk mee: afval en woningen belangrijkste thema's

Volgende week wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De komende vier jaar staan er grote thema's op de agenda. Maar welke onderwerpen vinden de Hengeloërs nou écht belangrijk? Afgelopen tijd hebben wij middels een vragenlijst meningen opgehaald. Dit zijn de onderwerpen die de Hengeloërs belangrijk vinden.

Hengeloaardgasvrij arjenwaanders 1
De komende vier jaar staan er grote thema's op de agenda, waaronder de energietransitie. © Arjen Waanders

Nieuwe raad

Iedere vier jaar kiezen wij een nieuwe gemeenteraad. De gemeenteraad beslist over wat er in Hengelo veranderd moet worden. Het gaat over beslissingen die direct invloed hebben op jouw wijk. De vragenlijst werd online verspreid en werd op enkele locaties aangeboden in Hengelo, waaronder in de bibliotheek aan de Beursstraat. Honderden inwoners hebben de vragenlijst ingevuld. In de vragenlijst konden Hengeloërs drie thema's selecteren die zij extra belangrijk vonden. Ook werden er zestien stellingen voorgelegd.

Top 5

Uit de enquête bleek dat afval als belangrijkste thema wordt gezien. Ruim 42% procent van de bevraagde inwoners gaf aan dat de problematiek rondom afval prioriteit verdient.

Thema twee, drie en vier lagen erg dichtbij elkaar: 31 procent gaf aan dat ze zich zorgen maken over de energietransitie. Ook woningbouw (30 procent) en het armoedebeleid (29 procent) verdienen aandacht. En tenslotte scoorde het thema leefbaarheid in de wijk goed.

Wat betreft de energietransitie is de aandacht heel verschillend van aard: een deel vindt dat we niet snel genoeg aan de slag gaan met de overstap op duurzame bronnen, een ander deel vindt dat het te snel gaat en dat we niet (te snel) van het gas af moeten.

Grafiek themas
De invullers van de vragenlijst mochten drie thema's selecteren, die zij het belangrijkst vinden. © 1Twente

Zestien stellingen

Aan de hand van een aantal thema's heeft 1Twente Hengelo zestien stellingen opgesteld. De afgelopen jaren is er veel te doen geweest rond het Hengelose afvalbeleid. Mensen klagen over de rotzooi bij de milieu-eilanden en het feit dat je meer betaalt om van je afval af te kunnen, terwijl de service achter uit gaat.

De afvalheffing per huishouden wordt berekend door de hoeveelheid afval die je daadwerkelijk produceert: hoe meer restafval je produceert, hoe meer je betaalt. Het afval wordt verzameld via ondergrondse containers, maar soms leggen mensen hun vuil naast de containers, met rotzooi bij de eilanden en zwerfvuil tot gevolg.

Diftar grafiek
Een meerderheid van de invullers gaf aan niets te zien in het huidige afvalbeleid. © 1Twente

Diftar

De eerste stelling gaat over het diftar-systeem. Moet dit afvalsysteem worden afgeschaft? Een meerderheid ziet diftar liever verdwijnen. Zo'n 26 procent gaf aan dat het systeem niet afgeschaft moet worden. En 19 procent liet weten er neutraal in te staan. Mocht het afvalbeleid worden gewijzigd of worden aangepast; op welke manier dan? Meerdere partijen noemden nascheiden van het restafval in hun verkiezingsprogramma.

Nascheiden grafiek
Zo denken de Hengeloërs over nascheiden © 1Twente

Nascheiding

Ook op de stelling “Hengelo moet het afval gaan nascheiden” reageerde een meerderheid het eens te zijn met de invoering daarvan. Op deze manier hoeft het zogenaamde PMD-afval (plastic verpakkingen, blik en drankpakken) niet apart van het restafval worden ingezameld. Bij de afvalverwerker haalt een machine het PMD-afval uit het restafval. Zo'n 60 procent is voor nascheiden en twintig procent is tegen. Tegenstanders zeggen dat nascheiding duurder is dan het diftar-systeem.

Socialewoningbouw grafiek JPG
Een meerderheid van de ondervraagden geeft aan dat er volgens hen niet genoeg sociale huurwoningen zijn. © 1Twente

Woningbouw

Het aanpakken van de woningcrisis is één van de dossiers waar het nieuwe college zich over moet buigen. De komende jaren worden er flink wat woningen uit de grond gestampt in Hart van Zuid, aan de Sportlaan Driene en in de Hengelose Es. Er moeten meer woningen komen voor starters. Ook wordt de roep om meer sociale woningbouw groter. We vroegen middels een stelling of Hengelo te weinig sociale huurwoningen heeft. Een ruime meerderheid gaf aan dat dit inderdaad het geval is.

Energietransitie

De energietransitie is een groot thema voor de komende jaren. Hengelo moet voldoen aan de klimaatdoelen die het Rijk heeft opgesteld. Het gemeentebestuur heeft de intentie uitgesproken om een groot deel van haar energie uit duurzame bronnen te halen.

De discussie rondom windmolens en zonnevelden werd hevig gevoerd in Hengelo. Vooral de mogelijke komst van windturbines naar Woolde heeft veel stof doen opwaaien. De stelling luidde als volgt: “Het wordt tijd voor windmolens in Hengelo”. Een ruime meerderheid gaf aan het hiermee oneens te zijn.

Windmolens grafiek
Een meerderheid van de invullers ziet liever geen windturbines in Hengelo © 1Twente

Warmtenet

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden flink gestegen. Het Rijk heeft besloten dat heel Nederland voor 2050 van het aardgas af moet. Door de aardbevingen en de gevolgen hiervan staat de gaswinning in Groningen op een laag pitje en het gas van Poetin gaat ook in de ban.

Maar wat is een goed alternatief? Eén van de alternatieven is het warmtenet. Hierbij wordt restwarmte van de industrie, in Hengelo van afvalverbrander Twence, gebruikt om huizen te verwarmen. De gemeente Hengelo ziet dit als hét alternatief voor gas.

Warmtenet grafiek
Niet iedereen loopt warm voor stadsverwarming. © 1Twente

De Nijverheid

Maar niet iedereen loopt warm voor stadsverwarming. In pilotwijk De Nijverheid is er weerstand tegen het warmtenet. Volgens het BewonersOverleg de Nijverheid (BON) is het warmtenet te duur en wordt er niet gekeken naar alternatieven.

In onze enquête hebben wij het warmtenet voorgelegd; meer dan de helft van de invullers gaf aan niets te zien in een warmtenet. Elf procent vindt het juist wél een goed plan en 31 procent staat er neutraal in.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.