Hengelo

Meerderheid Hengelose raad wil overstappen op nascheiding afval

Als je het de gemeenteraad nu vraagt, stapt Hengelo op korte termijn over op de nascheiding van afval. En dat is opmerkelijk te noemen, aangezien onderzoeksbureau KplusV vorig jaar liet weten dat het gevoerde afvalbeleid in de periode 2010 – 2020 'succesvol is geweest'. De door KplusV geplaatste kanttekening bij dit goede nieuws zorgde voor een verhit debat in de Politieke Markt woensdagavond.

Achilleshiel

De bottleneck in het gemeentelijke afvalbeleid betreft het vervuilde PMD. Met name de bij de hoogbouw ingezamelde verpakkingsmaterialen zijn vermengd met teveel andersoortig afval; 93% wordt afgekeurd en gaat tegen fikse meerkosten linea recta de verbrandingsoven van Twence in. De reden: de inzameling bij die verzamelcontainers geschiedt anoniem. Huishoudens met een eigen container doen het een stuk beter: daarvan wordt slechts 8% afgekeurd. Het college van B en W geeft het zelf toe: het PMD-dossier is de achilleshiel van het Hengelose afvalbeleid.

'Geen visie'

Volgens VVD-raadslid Sander Janssen heeft Hengelo geen afvalbeleid en geen structurele visie. Iets wat verantwoordelijk wethouder Bas van Wakeren overigens met klem bestrijdt: "We hebben wél een afvalbeleid. Sterker nog, dat is door de gemeenteraad zelf vastgesteld en het college voert het uit."

icon_main_info_white_glyph

Het is maar hoe je het bekijkt...

De invoering van Diftar in 2012 en het omgekeerd inzamelen in 2018 hebben geleid tot een aanzienlijke reductie van het restafval. In 2010 werd er nog 237 kg restafval per inwoner ingezameld, in 2020 was dit gereduceerd tot 77 kg. Dit heeft onderzoeksbureau KplusV uitgerekend. De gemeente Hengelo heeft hiermee de voorgenomen beleidsdoelstellingen behaald, te weten maximaal 100 kg restafval per inwoner in 2020. Het heeft er echter alle schijn van dat veel van het 'verdwenen' restafval niet allemaal netjes gescheiden in de daartoe bedoelde containers is terechtgekomen, maar in verkeerde containers (per ongeluk of doelbewust) of op straat. In het 'beste geval' bijgeplaatst bij verzamelcontainers.

Prikkel

Feit blijft dat er iets moet gebeuren. Óf de Hengeloërs moeten een prikkel krijgen die hen noopt tot beter scheiden of de gemeente moet met Twence om de tafel om de afvalverwerker - samen met de andere aandeelhouders - richting de bouw van een nascheidingsinstallatie te bewegen. Voor dat laatste is een meerderheid te vinden in de raad. Het splijt zelfs de coalitie: SP en D66 willen, net als GroenLinks, PvdA en ChristenUnie, doorgaan op de ingeslagen weg, terwijl VVD en Pro Hengelo, samen met Lokaal Hengelo, BurgerBelangen, PVV en de drie eenmansfracties willen nascheiden. Het CDA twijfelt sterk en wil eerst meer onderzoek.

icon_main_quote_red_glyph

"Er valt nog zoveel winst te behalen, bijvoorbeeld door goede voorlichting op scholen. Kinderen vormen de beste ambassadeurs. Ze kunnen het hele gezin op sleeptouw nemen."

Elske Mooijman, raadslid GroenLinks

'Rol voor kinderen'

De tegenstanders van nascheiden vinden dat Hengelo niet te snel de handdoek in de ring moet gooien. Elske Mooijman (GL): "Er valt nog zoveel winst te behalen, bijvoorbeeld door goede voorlichting op scholen. Kinderen vormen de beste ambassadeurs. Ze kunnen het hele gezin op sleeptouw nemen."

'Sluitende begroting?'

Marie-José Luttikholt (PvdA): "Maak het vaste tarief iets hoger en zorg dat mensen in ruil een keer of tien per jaar een zak restafval 'gratis' kunnen aanbieden. Daarmee verklein je de kans dat mensen hun rotzooi dumpen bij de verzamelcontainers. Overigens hoor ik steeds dat de afvalbegroting sluitend moet zijn, maar dat staat nergens in de wet. Dat bepalen we zelf." Daarmee wil Luttikholt maar aangeven dat er best iets geld bij mag om de stad netjes te houden.

Kosten

Als de tegenstanders zeggen dat nascheiden hogere kosten met zich mee gaat brengen, komen de voorstanders met het verweer dat alle maatregelen om de stad schoon te houden óók geld kosten: cameratoezicht bij bovengrondse containers, inzet van boa's en de hoge kosten die nu betaald worden om het vervuilde PMD tóch ingezameld en verwerkt te krijgen.

Statiegeld

Jeanet Nijhof (PVV): "We zullen zien dat de vervuilingsgraad van PMD de komende jaren nog verder omhoog gaat, vanwege het statiegeld op flesjes en blikjes. Ik wil er daarom voor pleiten om alle bovengrondse containers, waarin mensen anoniem hun afval kunnen dumpen, weg te halen." Tevens pleit ze voor meer burgerparticipatie op dit vlak: "Laat de Hengeloërs in brainstormsessies meedenken over oplossingen, net zoals bij het marktplein."

Kat in het nauw

Wethouder Bas van Wakeren voelde zich tijdens de Politieke Markt af en toe als een kat in het nauw, maar zijn opmerking dat 'de raad dit beleid zelf heeft vastgesteld' sneed zeker hout. Zijn opmerking dat hij 'verslag zou doen aan het college van B en W over deze vergadering en er dan op terug zou komen' kon echter niet op applaus rekenen. Han Daals (BurgerBelangen): "Ik vind dit een teleurstellend antwoord." Van Wakeren vervolgens: "In mijn verslag aan het college moet ik toch meenemen wat ik hier vanavond gehoord heb?"

icon_main_quote_red_glyph

"Laat de Hengeloërs in brainstormsessies meedenken over oplossingen, net zoals bij het marktplein."

Jeanet Nijhof, raadslid PVV

Twence

De wethouder gaf wel aan dat er in elk geval onderzoek gedaan moet worden naar de mogelijkheid van nascheiding door Twence en dat de bovengrondse containers bij hoogbouw misschien wel moeten verdwijnen. Maar alles hangt samen met de kosten van de bouw van een nascheidingsinstallatie door Twence, de afvalverwerker die grotendeels draait op geld van de Twentse gemeenten, en de in het verleden gedane investeringen in diftar en omgekeerd inzamelen.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.