Binnenstad Hengelo

'Er gaat veel geld naar binnenstad Hengelo, maar dat is toch logisch?'

'Er gaat teveel aandacht naar de binnenstad' en 'het lijkt erop dat er meer geld wordt gestoken in de binnenstad.' Het zijn reacties uit de enquête die eind vorig jaar verspreid is onder de bewoners in De Nijverheid in Hengelo. Uit eerdere gesprekken met de bewoners kwam ook al naar voren dat het lijkt of de ambtelijke ogen meer gericht zijn op de binnenstad dan op de oudere wijken. Is dat zo? En is dat erg?
Door Hanna van der Nagel

Wat komt er wel op het marktplein in Hengelo Foto RTV Oost
Het Hengelose marktplein gaat dit jaar volledig op de schop. © RTV Oost

20 miljoen euro

De gemeentelijke focus op de binnenstad komt onder meer naar voren in het Integraal Actieplan Binnenstad 2018-2022. In 2017 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het nieuwe plan om de binnenstad van Hengelo op te knappen. Een groot project, waarvoor circa 20 miljoen euro beschikbaar werd gesteld door het college van B&W. Maar waarom is het nodig?

icon_main_info_white_glyph

'Ik teken voor 80!'

Een groep van vijf studenten Journalistiek heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan in de Hengelose wijk De Nijverheid. Wat speelt er in de wijk? Wat gaat er goed en waar lopen bewoners tegenaan? Voor het project ‘Ik teken voor 80!’ maakten zij producties voor 1Twente over deze wijk in Hengelo in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Met de naam 'Ik teken voor 80' sprak 1Twente Enschede bij de vorige verkiezingen de ambitie uit om 80% van de Enschedeërs naar de stembus te krijgen. 1Twente Hengelo heeft dit jaar dezelfde ambitie.

Vier programmalijnen

Het Integraal Actieplan moet zorgen voor een vitale binnenstad. Hierbij speelt het plaatselijke karakter, het verleden en de toekomst een rol. De binnenstad 'moet een huiskamer worden waar bezoekers graag komen en inwoners en ondernemers trots op zijn'.

Het plan kent vier programmalijnen om deze doelstelling te bereiken. Ondernemende Binnenstad, Bruisende Binnenstad, Bereikbare Binnenstad en een Aantrekkelijke Binnenstad. In december 2020 is het eerste handboek, Aantrekkelijke Binnenstad, vastgesteld door de gemeenteraad.

Oorlog

Om te begrijpen waarom de binnenstad zo nodig aantrekkelijk moet worden, moeten we terug in de tijd. In 1945 was Hengelo een van de eerste gemeenten in Nederland die een wederopbouwplan maakte. Dat was hard nodig, nadat het Hengelose centrum in de oorlog grotendeels is weggebombardeerd. Na de wederopbouw werd de binnenstad een plek om te verblijven en om uit te gaan. Met de opkomst van grote winkelketens en warenhuizen kregen straten een eigen karakter. Maar de binnenstad miste als geheel samenhang, aldus de critici.

icon_main_quote_red_glyph

“De binnenstad is het gezicht van een stad, dan is het logisch dat er veel aandacht aan besteed wordt”

Woordvoerder gemeente Hengelo

Groene klinkers werden grijs

In de jaren negentig van de vorige eeuw kreeg Hengelo een nieuwe binnenstad. Er kwam meer ruimte voor voetgangers, het straatmeubilair werd naar het midden van de straat geplaatst en er werden volop bloemen- en plantenbakken geplaatst. De straten kregen groene betonnen klinkers. Dik twintig jaar later vindt menigeen dit sfeerloos en daarbij is de groene kleur door slijtage verdwenen. De klinkers kleuren nu grijs. Of het hier rechtstreeks mee te maken had of in elk geval ten dele, is de vraag, maar de stad trok steeds minder mensen.

Meer bezoekers, minder leegstand

Martin Poorthuis, communicatieadviseur van de gemeente Hengelo, legt uit dat het Integraal Actieplan Binnenstad 2018-2022 niet alleen meer bezoekers naar de stad moet trekken, maar ook de leegstand moet tegengaan. ‘’We constateerden dat er veel leegstand is. Moeten er dan meer winkels komen? Nee, door de groeiende trend van het online winkelen trokken vele ketens zich terug en concentreerden zich in de grotere steden. We verleggen de focus en gaan de binnenstad nu compacter maken en meer leefbaarheid creëren. Ook komen er meer woningen in het centrum, omdat de vraag daarnaar juist stijgt.”

Evenementenplein

In het Integraal Actieplan worden verschillende projecten genoemd die erbij moeten helpen om de binnenstad vitaler te maken. Een deel van deze projecten is al gerealiseerd. Zo is het nieuwe stadskantoor geopend, is het stadhuis gerenoveerd, is het Burgemeester Jansenplein omgetoverd tot een evenementenplein en geeft de Enschedestraat al weer hoe de rest van het centrum er over anderhalf jaar uit zal zien. Hoewel corona natuurlijk fiks roet in het eten gooide, was er de afgelopen tijd - met uitzondering van de lockdowns - toch een groei in het aantal centrumbezoekers waarneembaar en wordt de leegstand ook minder, aldus de gemeentewoordvoerder.

Lange Wemen

Voor de komende jaren staan er nog een paar prestigieuze projecten op stapel. Lange Wemen krijgt minder winkels en meer woningen dan in de eerdere plannen en dit jaar gaan het marktplein en de omliggende straten op schop. Daarbij wordt het rioleringssysteem aangepakt: schoon regenwater verdwijnt niet langer bij het vuile rioolwater en mag de dorst van het groen op en rond het marktplein gaan lessen. Het vergroenen van de binnenstad zorgt daarnaast voor lagere temperaturen tijdens bloedhete dagen.

Wonen

In het ‘Handboek Aantrekkelijke Binnenstad’ wordt uitgelegd dat de woonfunctie versterkt wordt. Door de herinrichting komen er meer woningen in de binnenstad. Dit draagt bij aan het terugdringen van de winkelleegstand. Zo worden het V&D- en het C&A-pand omgebouwd tot wooncomplexen.

Nieuw Integraal Actieplan

“Een binnenstad is nooit af”, vertelt Martin Poorthuis. “Een centrum blijft zich ontwikkelen. Binnenkort presenteren we het nieuwe Integraal Actieplan. Een binnenstad is het gezicht van een stad, dus dan is het logisch dat er veel aandacht aan besteed wordt. We proberen zoveel mogelijk de mensen op de hoogte te houden van die ontwikkelingen. De centrumbewoners krijgen regelmatig een nieuwsbrief in de bus en via www.hengelo.nu praten we de rest van Hengelo graag bij."


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.