Hengelo
Politiek

Provincie beloont centrumplannen Hengelo met 3 miljoen euro

De provincie Overijssel verstrekt de gemeente Hengelo een subsidie van 3 miljoen euro voor de verdere ontwikkeling van de binnenstad. Dat maakte gedeputeerde Monique van Haaf vandaag bekend.

Still lange wemen
Programmamanager Binnenstad Joop Nijenhuis toonde eerder dit jaar al hoe het nieuwe Lange Wemen eruit zal gaan zien. © Still 1Twente/RTV Oost

Wetplein, Lambertuspassage en Lange Wemen

Het geld is bestemd voor de herinrichting van het gebied rondom het plein aan De Wetstraat (het Wetplein in de volksmond), in combinatie met de sloop van de Lambertuspassage, de ontwikkeling van Lange Wemen en de transformatie van winkelstraten. Deze drie plannen grijpen in elkaar en voldoen uitstekend aan de gestelde voorwaarden (zie kader).

icon_main_info_white_glyph

Drie voorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen gelden drie voorwaarden. Het plan waar de subsidie voor bestemd is moet de woningbouw stimuleren, de ruimtelijke kwaliteit versterken en ervoor zorgen dat leegstaande winkels een andere functie krijgen, bij voorkeur wonen.

‘Vertrouwen’

In nauwe samenwerking met de Herstructurerings maatschappij Overijssel (HMO), de provincie Overijssel en diverse andere partijen werkt Hengelo aan een compactere en levendigere binnenstad. Wethouder Gerard Gerrits is er trots op: “Sinds de verschijning van het Actieplan in 2017 werken we aan een toekomstbestendige binnenstad: sfeervoller, groener, compacter met minder winkelleegstand en met meer wonen. In het project Lange Wemen en de herinrichting van het Wetplein komt alles samen. En ik ben dan ook erg blij dat de provincie dit ziet en waardeert met een zeer forse subsidie. Het geeft het vertrouwen weer in de ontwikkelingen die nu plaatsvinden.”

Integrale aanpak

De provincie streeft naar aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus in de Overijsselse binnensteden. Door de veranderingen in de retailbranche dient er een verschuiving van winkeloppervlak naar andere functies, zoals wonen, gestimuleerd worden. Ook wil de provincie de druk op de woningmarkt verlagen door meer woningen te realiseren, juist binnen de bebouwde kom en dichtbij voorzieningen. Gedeputeerde Monique van Haaf: “In het plan Lange Wemen zien we ontwikkelingen van de woningbouwopgave, klimaatadaptatie en ruimtelijke kwaliteit samenkomen. Voor ons is dat een belangrijke reden om de ontwikkeling en realisatie van dit gebied te ondersteunen.”

Minder ruimte voor winkels, meer voor wonen

Het oude plan ging uit van fors meer vierkante meters winkelruimte, naast het winkelcentrum Thiemsbrug. Dat is nu niet realistisch meer. (LEES OOK) Ten opzichte van het bestaande bestemmingsplan zal het nieuwe bestemmingsplan zo’n 10.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak minder detailhandel bevatten. Ten opzichte van de huidige feitelijke situatie neemt het oppervlak detailhandel met 2.000 meter af.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.