Enschede

College in Enschede stuurt aan op flexibele opvang vluchtelingen: 'maximaal 50 per locatie'

Vluchtelingen die in afwachting van een woning in Enschede, moeten vooruitlopend op hun komst al opvang krijgen in de stad. Dat vindt het college van B&W. In een brief aan de gemeenteraad wordt toestemming gevraagd voor een 'flexibele' vorm van vluchtelingenopvang. Dat moet de druk op asielzoekerscentra in de rest van het land helpen verlichten.

Pexels ahmed akacha vluchtelingenopvang asielzoekerscentrum

Het voorstel van het college is een vrije interpretatie van een debat over vluchtelingenopvang, dat onlangs door raadsleden is gevoerd. Uit dat debat bleek dat er geen politiek draagvlak is voor een grootschalig asielzoekerscentrum in Enschede, maar dat een meerderheid van de fracties wel kan leven met een tijdelijke kleinschalige opvang. Het slechts opvangen van 25 Afghaanse tolken (de voorkeur van VVD en Burgerbelangen) is volgens het college onmogelijk, omdat niet op afkomst geselecteerd mag worden.

150 statushouders in een half jaar

Binnen de randvoorwaarden die raadsfracties hebben gesteld, is het college op zoek gegaan naar opvangmogelijkheden. Daarbij zijn B&W uitgekomen bij het opvangen van zogeheten statushouders (vluchtelingen met een verblijfstatus) voordat zij daadwerkelijk een woning in Enschede hebben gevonden.

Volgens het college is de druk op de woningmarkt hoog en moet de gemeente Enschede dit jaar nog 66 statushouders huisvesten (157 zijn al in 2021 gehuisvest) om aan de wettelijke afspraken te voldoen. Die taakstelling vormt al een grote uitdaging op zich. Te meer, omdat in de eerste helft van 2022 de huisvesting van 90 nieuwe statushouders wacht.

Flexibele opvangvormen

Bij de keuze voor kleinschalige opvang, wil het college zich richten op het opvangen van de statushouders die aan Enschede worden toegewezen. Een tussenvoorziening dus, voordat de uiteindelijke woning in de stad is gevonden en betrokken. Zo moet de stagnatie bij de uitstroom van statushouders uit asielzoekerscentra worden opgelost en kan de gemeente alvast aan de slag met het inburgeringsproces.

De bedoeling is om deze opvang maximaal twee jaar te laten plaatshebben in een 'flexibele woonvormen' met maximaal 50 personen per locatie, verspreid over de gemeente. Dat houdt in dat de opvanglocaties later ook ingezet kunnen worden voor de huisvesting van andere doelgroepen, zoals studenten en mensen die met spoed een woning nodig hebben.

Noodopvang blijft een optie

Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad of het idee voor een versnelde opvang van statushouders verder wordt uitgewerkt. Waar de raad geen inspraak in heeft, zo laat waarnemend burgemeester Theo Bovens in een brief weten, is een eventuele (crisis)noodopvang voor vluchtelingen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) riep gemeenten onlangs op om zo'n opvang aan te bieden, vanwege de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Enschede heeft zo'n opvanglocatie in gedachten gehad en aangeboden, maar het COA bleek toen al te hebben gekozen voor het Hazemeijercomplex in de gemeente Hengelo. Als er een nieuw verzoek komt - en dat is gezien de huidige instroom niet ondenkbaar - zal Bovens de situatie opnieuw beoordelen, zegt hij in de brief.

Banner samenwerking 1Twente en RTV OostHeb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.