Enschede

Derde poging nieuw vliegveldplan in Enschede: geen opslag bij dassenburcht en 'stikstofplafond'

Met twee kleine wijzigingen hoopt het college van Enschede voor 1 december goedkeuring te krijgen voor de plannen voor Vliegveld Twente Evenemententerrein van ondernemer Jan van Eck. De raadsvergadering daarover is uitgesteld tot 29 november. En als de gemeenteraad niet instemt heeft dat volgens het college financiële consequenties.

De Strip Vliegveld Twenthe Vliegbasis Luchthaven Twente Google Maps
De Strip, onderdeel van het evenemententerrein van ondernemer Jan van Eck op de oude vliegbasis. © GoogleMaps

De wijzigingen zijn technisch van aard en vormen ogenschijnlijk een detail, maar zouden voor twijfelende coalitiepartijen zoals D66 net het zetje kunnen geven om toch in te stemmen met het bestemmingsplan. In ieder geval heeft het college geprobeerd om de zorgen over de bescherming van dassen en het aantal uren dat er op de voormalige taxibaan geracet mag worden in te dammen.

icon_main_info_white_glyph

Stikstof deed de das om

Op de voormalige Vliegbasis Twenthe runt ondernemer Jan van Eck een evenemententerrein. Nu al vinden er bijvoorbeeld muziekfestivals plaats, maar om de mogelijkheden met het meer dan 50 hectare grote terrein goed vast te leggen is er bestemmingsplan nodig. Eind 2019 lag er al een bestemmingsplan, dat onder meer 12 grootschalige evenementen per jaar mogelijk maakt.

De Raad van State verwees dat plan (en tal van andere plannen in Nederland) naar de prullenbak vanwege de gebrekkige onderbouwing voor de stikstofuitstoot. Enschede moest haar huiswerk dus opnieuw doen. Met de aankoop (door Van Eck) van stikstofrechten van een paardenhouderij en een andere aanrijroute naar de oude vliegbasis, denkt het college dat de stikstofproblemen zijn opgelost.

Twijfels in de gemeenteraad

In de gemeenteraad - ook bij coalitiepartijen - waren er toch nog twijfels bij het aangepaste bestemmingsplan. Onder meer of de bescherming van dassenburchten, op en rond de oude taxibaan, wel goed is geregeld. Het college vond aanvankelijk van wel, omdat gronden die als verblijfsgebied van de das zijn aangewezen niet gebruikt mogen worden voor activiteiten en bouwwerken. Nu is aan die omschrijving ook toegevoegd dat er geen opslag (van goederen) bij dassenburchten mag worden gerealiseerd.

Race-uren strakker vastgelegd

Dan zijn er de twijfels over autoraces. Volgens het bestemmingsplan mag 400 uur per jaar (100 uur motoren, 200 uur auto's, 100 uur vrachtwagens) worden gereden tijdens evenementen. Binnen de coalitie verlangde met name D66 meer duidelijkheid over de onderliggende berekening, want wanneer is er sprake van een race-uur?

In het bestemmingsplan is nu expliciet vermeld dat de duur van de activiteit, vermenigvuldigd met het aantal voertuigen, als racetijd moet worden gezien. Met andere woorden: een evenement waarbij gedurende acht uur met twee auto's tegelijk op de taxibaan wordt geracet, geldt als 16 uur. Ook is er 'stikstofplafond' toegevoegd. Zolang de totale uitstoot tijdens race-evenementen dat plafond niet overschrijdt zijn ook andere voertuigen zoals tractoren toegestaan.

Rechtszaak lijkt onvermijdelijk

Nadat er twee keer is besloten om de raadsvergadering over vliegveldplan uit te stellen, volgt op 29 november een derde poging. Het is dan ook alles of niets. Wethouder Jeroen Diepemaat waarschuwde eerder dat de 'houdbaarheidsdatum' van milieu-onderzoeken dreigt af te lopen. Als er voor 1 januari geen bestemmingsplan is vastgesteld hoeft Van Eck ook een deel van de koopsom (510.000 euro) niet aan de oude grondeigenaar Technology Base Twente te betalen.

CDA-fractieleider Ton ten Vergert hoopt nog altijd dat de gemeente om tafel gaat met omwonenden en belangenorganisaties, om tot een compromis te komen over hun zorgen. Behalve de dassen en de race-uren gaat het bij hen onder meer ook om geluidsoverlast en het afsteken van vuurwerk bij evenementen. Wethouder Jeroen Diepemaat heeft aangegeven dat hij geen meerwaarde ziet in nieuwe gesprekken met omwonenden. Daarmee is een gang naar de Raad van State tegen het bestemmingsplan in principe onvermijdelijk.

Banner samenwerking 1Twente en RTV OostHeb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.