Hengelo
Politiek

"Bezuiniging Wmo treft meest kwetsbare mensen in Hengelo"

De gemeenteraad in Hengelo buigt zich woensdag over de beleidsbegroting van volgend jaar. In Hengelo staat het college van B en W, net als in veel andere Twentse gemeenten, voor de opgave om iets te doen om de stijgende kosten van het sociaal domein. Eén van de maatregelen is dat er vanaf januari nog strenger wordt gekeken naar mensen die via de Wmo begeleiding of dagbesteding krijgen. Het gevolg is dat zij mogelijk minder uren krijgen, dan de indicatie die nu door de gemeente is afgegeven.

Amendement

Dat de gemeente met deze maatregel 4 ton wil besparen is in het verkeerde keelgat geschoten bij onafhankelijk raadslid Marie-Jose Huis in 't Veld. Zij wil dat deze bezuiniging op het sociale domein niet wordt doorgevoerd en dient woensdag een amendement in. "In Hengelo moeten de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen," zegt ze. "Familie, mantelzorgers en vrijwilligers zullen nog meer moeten gaan doen, terwijl ze eigenlijk al overbelast zijn."

Huis in 't Veld zegt dat in Hengelo overal geld voor is: voor een parkeergarage Lange Wemen, voor de aanschaf van het gebouw van de schouwburg. "Maar wie wordt er nu aangepakt? De meest kwetsbare groep in Hengelo." Het raadslid vindt het niet uit te leggen in Hengelo, dat met een algemeen reserve van 33 miljoen euro flink wat vlees op de botten heeft.

icon_main_quote_red_glyph

"Familie, mantelzorgers en vrijwilligers zullen nog meer moeten gaan doen, terwijl ze eigenlijk al overbelast zijn"

Onafhankelijk raadslid Marie-José Huis in 't Veld

Maatregelen

Het nieuwe kader voor begeleiding of dagbesteding via de Wmo zal vanaf 1 januari 2022 voor alle nieuwe aanvragen gelden die maximaal 4 uur begeleiding of 4 dagdelen dagbesteding nodig hebben. Daarnaast zijn er momenteel 170 bestaande cliënten die daar nu al boven zitten. Deze groep wordt straks opnieuw beoordeeld.

Huis in 't Veld geeft een voorbeeld wat de gevolgen kunnen zijn: "Sommige mensen zijn in de negentig. Bijvoorbeeld een man die vier dagdelen naar de dagopvang gaat, zodat zijn vrouw kan uitrusten. Straks gaan ze kijken of het ook twee dagdelen kan en of zijn dochter of een kennis de man op de andere dagen in de gaten kan houden."

Strenger beoordeeld

De gemeente Hengelo benadrukt in de beleidsbegroting dat de situatie van inwoners centraal blijft staan: "Er zullen altijd uitzonderingen blijven bestaan. Als uit onderzoek blijkt dat een inwoner écht meer dan 4 uur begeleiding en/ of 4 dagdelen dagbesteding nodig heeft, dan is hier nog steeds een mogelijkheid toe.”

Die passage stelt het onafhankelijk raadslid niet bepaald gerust. "Mensen die heel veel hulp nodig hebben, vallen onder de Wet langdurige zorg, maar wie meer dan vier dagen naar de dagbesteding wil, wordt straks strenger beoordeeld. Dan is één consulent niet meer genoeg, dan wordt iemand in een apart team besproken en wordt gekeken of het echt noodzakelijk is."

Huis in 't Veld wijst er ook op dat in de begroting staat dat er in Hengelo geen harde maatregelen plaatsvinden in de stad volgend jaar, maar dat is dus wel het geval in het sociaal domein. Naast de bezuinigingen op begeleiding en dagbesteding, wil de gemeente nog meer maatregelen invoeren om de kosten in het sociaal domein te drukken. Met alle maatregelen tezamen verwacht de gemeente in totaal € 2,43 miljoen euro te besparen.

Bruno aguirre u LM Ecr1 O 1 I unsplash
Inwoners die nu aanspraak maken op begeleiding of dagbesteding via de Wmo krijgen straks mogelijk een lagere indicatie en daardoor minder uren. © Bruno Aguirre / Unsplash

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.