Hengelo

Bewoners Berendinastraat en gemeente Hengelo kruisen degens over groenstrook

De afkalvende oever van de vijver in het Laurapark en de aanpalende gemeentelijke groenstrook zorgen al jaren voor een gespannen sfeer tussen bewoners van de Berendinastraat en de gemeente Hengelo. Er moet een damwand worden aangebracht met daarnaast een onderhoudspad, vindt de gemeente. De vraag is: over wiens grond en tegen welke bedragen kunnen de bewoners - als ze dat willen - de grond overnemen?

Laurapark berendinastraat vijver 1
De afkalvende oever (rechts) van de vijver in het Laurapark en de aanpalende gemeentelijke groenstrook zorgen al jaren voor een gespannen sfeer tussen bewoners van de Berendinastraat en de gemeente Hengelo. © Franklin Veldhuis / 1Twente

Keuze

De gemeente heeft de bewoners voor de keuze gesteld: ze mogen de groenstrook gezamenlijk kopen, maar dan moeten ze zelf zorgen voor het noodzakelijke onderhoud. Óf de situatie blijft zoals ie is. Dan moet het ooit aanwezige pad weer in oude staat worden hersteld en zullen sommige mensen afstand moeten doen van grond die ze al decennia in gebruik hebben. Let wel: voor verkoop is een raadsbesluit nodig.

Forse bedragen

De meeste bewoners willen de grond het liefst overnemen van de gemeente, maar het aanvankelijke vriendenprijsje is inmiddels een fors geldbedrag geworden, hebben we van verschillende bronnen vernomen. Over dat laatste laat een gemeentelijke woordvoerder zich niet uit: "De gemeentelijke groenstrook is nu slecht bereikbaar voor onderhoud. De bewoners hebben gevraagd naar de mogelijkheden van verkoop. We willen overwegen hen tegemoet te komen met de mogelijkheid tot collectieve aankoop."

icon_main_quote_red_glyph

'Alle kosten voor het reconstrueren van de tuinen, de oever en voor de te plaatsen damwand dienen voor rekening van de gemeente komen. Het is immers de gemeente die voor de vijver verantwoordelijk is.'

Diederik Briedé, advocaat namens de bewoners

Actuele grondprijs

In een bijeenkomst op 26 juni 2019 is hier voor het eerst over gesproken. Op de vraag of er destijds toezeggingen over de prijs zijn gedaan, gaat de woordvoerder niet in. Wel zegt hij: "We hanteren de actuele grondprijs. Destijds was dit 83 euro per meter, nu is het 89 euro per meter." De noodzakelijke beschoeiing zal ook bij de bewoners in rekening worden gebracht. Dit gaat om een bedrag van bijna 600 euro per meter.

Brief aan wethouder

Tot zover de reactie van de gemeente. De bewoners onthouden zich van een reactie. Zij hebben advocaat Diederik Briedé in de arm genomen. Dankzij een brief van de advocaat aan wethouder grondzaken Mariska ten Heuw, waarin 1Twente Hengelo inzage heeft gekregen, valt er wel iets meer over te vertellen.

icon_main_info_white_glyph

Onderhoudspad afsluiten?

Of de grond nu in handen komt van de bewoners of niet, de gemeente wil in elk geval dat het pad langs de oever wordt vrijgemaakt van bomen en struiken, zodat onderhoudsploegen bij de oever kunnen komen. Bewoners willen geen pad of dan op z'n minst een afsluitbaar pad, de gemeente zegt het pad niet te kunnen afsluiten, omdat het 'openbaar groen' betreft.

Baggerwerkzaamheden

Feit is dat de oever van de vijver naast de twee woonflats in het Laurapark aan het verzakken is. Dit zou te wijten zijn aan baggerwerkzaamheden uit het verleden. De enkele meters brede oever is in eigendom van de gemeente Hengelo. De gemeente zou de bewoners in juni 2019 een aanbod hebben gedaan, maar is daar later op teruggekomen, zo stelt de advocaat.

Verjaring

Doordat in veel gevallen bewoners de grond al 20 jaar of langer in gebruik hebben, zou er sprake zijn van verjaring en zou het eigendom in handen komen van deze bewoners. De gemeente houdt echter vast aan actuele grondprijzen: dat betekent prijzen oplopend tot tienduizend euro voor de grootste kavels. Dát is het meest heikele punt in deze discussie en daarom hebben bewoners van 14 van de 16 adressen langs de vijver nu een advocaat ingeschakeld.

Verhaal gaat verder onder de foto

Laurapark berendinastraat woningen
Bewoners van 14 van de 16 adressen langs de vijver hebben een advocaat ingeschakeld. © Franklin Veldhuis / 1Twente

'Eerbiedig bestaande rechten'

In zijn brief vraagt advocaat Briedé aan de gemeente bestaande rechten te eerbiedigen. Daarmee verwijzend naar de grond die soms al meer dan 20 jaar wordt gebruikt door de (opeenvolgende) bewoners. In correspondentie van twee jaar geleden erkent de gemeente de situatie en spreekt over 'mogelijke verjaring'.

'Kom met redelijk voorstel'

In de brief van 13 oktober jongstleden vraagt de advocaat binnen een maand 'met een redelijk voorstel te komen dat tegemoet komt aan de wensen van de bewoners en dit te voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke tekening van de nieuw te creëren situatie'.

'Alle kosten voor het reconstrueren van de tuinen, de oever en voor de te plaatsen damwand dienen voor rekening van de gemeente komen. Het is immers de gemeente die voor de vijver verantwoordelijk is', besluit de advocaat in zijn schrijven.

*De namen van de genoemde anonieme bronnen zijn bekend bij 1Twente.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.