Enschede

Gemeente neemt Enschedeërs bij sociaal werkbedrijf weer volledig in eigen dienst

Alle Enschedeërs die vanuit het sociaal werkbedrijf (SW) werken, komen weer in dienst van de gemeente. Sinds de intrede van nieuwe regelgeving in 2017, voelde de gemeente zich door CAO-beperkingen genoodzaakt om mensen met een arbeidshandicap in een aparte stichting onder te brengen. Nu die beperkingen worden opgelost, kan de stichting worden opgedoekt.

DCW Spoordijkstraat Google Maps2021
De DCW is sinds enkele jaren gevestigd aan de Spoordijkstraat op bedrijventerrein Rigtersbleek-Zandvoort. © GoogleMaps

Enschedeërs met een SW-indicatie werken bij (of op detacheringsbasis vanuit) de DCW. Sinds 2017 worden er echter geen nieuwe SW-indicaties toegekend. Mensen die vanwege een arbeidshandicap geen kans hebben op een reguliere baan, krijgen sindsdien via de regeling 'Nieuw Beschut' een beschutte werkplek. In de praktijk komt dat op hetzelfde neer als voorheen de sociale werkvoorziening DCW.

Van SW naar Nieuw Beschut

Er bleek bij de intrede van Nieuw Beschut echter een probleem: omdat er geen landelijke cao-regeling was, kon de gemeente deze groep alleen aannemen onder de cao voor ambtenaren. Via een aparte Stichting Werkgeverstaken Participatiewet Enschede (SWPE) zijn er inmiddels toch 71 nieuwe beschutte werkplekken gecreëerd.

Sinds 1 juli dit jaar is er een landelijke cao-regeling voor mensen binnen Nieuw Beschut vastgesteld. Omdat de gemeente werknemers van de sociale werkvoorzieningen in eigen dienst wil houden, vallen de bovengenoemde werknemers vanaf 1 april 2022 dan ook onder de gemeente Enschede. De SWPE wordt een half jaar later opgeheven.

Werk blijft hetzelfde

Voor de betreffende medewerkers gaat er niets veranderen. Hun werkplek bij of via de DCW blijft hetzelfde, al is geldt dat er straks een andere werkgever is. Het aantal Enschedeërs dat via de regeling Nieuw Beschut een werkplek krijgt, zal de komende jaren naar verwachting met 25 per jaar stijgen.

De toename is afhankelijk van de uitstroom uit de toenmalige sociale werkvoorzieningsplekken. Er worden geen nieuwe SW-indicaties meer toegekend en de komende jaren gaan er steeds meer werknemers met een SW-voorziening met pensioen.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.