Enschede

Activiteiten op Vliegveld Twenthe in het nauw na uitspraak Raad van State

De Raad van State (RvS) heeft de omgevingsvergunning voor activiteiten op en rond De Strip van Vliegbasis Twenthe vernietigd. Dit besluit kan verstrekkende gevolgen hebben voor veel activiteiten op De Strip. Volgens de eigenaar van het Vliegveld valt dat reuze mee: âEr zullen gewoon evenementen plaatsvinden op De Strip, dit jaar nog.â

448265 661199
Joost Dijkgraaf & Lucien Baard | Tubantia

Activiteiten in Hangar 11 kunnen in ieder geval gewoon doorgaan. Zo geldt de uitspraak niet voor evenementen als Hannah van Hendrik, die op een ander deel van het Vliegveld worden georganiseerd. De twee belangrijkste festivals - Airforce en Onder de Radar - maken bovendien gebruik van een afwijkende vergunning.

De stichting Lonnekerberg en Omgeving (StiL) had om vernietiging gevraagd van de omgevingsvergunning van De Strip. Ze verloor op bijna alle punten, bijvoorbeeld geluidhinder, maar scoorde in het beroep op de PAS-regeling voor stikstofreductie. De gemeente heeft onvoldoende gewaarborgd, dat de stikstof-uitstoot niet leidt tot een aantasting van de natuurwaarden.

Uitwassen gestoptGeertJan Takkenkamp van StiL is opgelucht. âIn mijn beleving betekent dit dat voorlopig op De Strip alles stil komt te liggen, in elk geval de uitwassen aan activiteiten. Enschede moet een nieuw plan maken, met betere afwegingen.â Het betekent in zijn ogen dat hoe dan ook race- en cross-activiteiten niet meer kunnen. âEr werd eerder wel gezegd dat er geen race-activiteiten zouden plaatsvinden, maar ik heb ze zelf de afgelopen weken wel geconstateerd. Dat is nu afgelopen.â

Activiteiten gaan doorMarten Foppen, directielid van Vliegveld Twenthe en woordvoerder namens eigenaar Jan van Eck, nuanceert het beeld dat er helemaal niks meer kan. âDit is alsof je zegt dat door de stikstofuitspraak geen boer meer mag boeren, of geen bouwvakker een steen mag metselen. Dat is gewoon niet zo. De BV Nederland zal nieuwe spelregels moeten maken door de stikstofmaatregelen, die gelden ook voor ons. Maar ik heb er duizend procent vertrouwen in dat, net als in heel Nederland, dit tot een goed einde gebracht wordt en dat er ook dit jaar nog op De Strip activiteiten zullen plaatsvinden.â

Foppen wijst er op dat zij door de Raad van State op alle punten in het gelijk zijn gesteld, behalve op dat ene onderdeel: de stikstofdepositie. âDat vinden we spijtig natuurlijk, maar moeten we mee dealen. Op korte termijn zullen we om tafel gaan met gemeente en provincie om te overleggen hoe we omgaan met deze uitspraak. En hoe we zonder negatieve impact op de stikstof activiteiten kunnen laten plaatsvinden.â

Racen aan bandenTakkenkamp zal dat nauwlettend in de gaten houden. âVoor alle duidelijkheid; het is niet zo dat wij overal maar op tegen zijn. Wij hebben geen bezwaar tegen bijvoorbeeld beurzen en festivals met springkussens, om maar wat te noemen. Maar racen met autoâs en motoren ligt aan banden en dat vinden wij wel belangrijk.â

De gemeente had in de procedures eerder een poging gedaan om de stichting buitenspel te zetten, omdat die geen belanghebbenden zou zijn voor dit gebied. De RvS verwerpt dat en vindt dat de stichting wel recht van spreken heeft.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Emiel Muijderman

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.